برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 اصول ناوبری تلفیقی مبتنی بر GPS & INS
1393-11-29 13:00-17:00
ساختمان جابربن حیان 35
دانشجویان شرکت کننده آزاد (بدون ارائه مقاله) 2,400,000 ریال
اساتید شرکت کننده بدون ارائه مقاله 2,400,000 ریال
ارائه دهنده مقاله نفر اول 2,400,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,400,000 ریال
ارائه دهنده مقاله نفر دوم به بعد 2,400,000 ریال
گروه علمی فرهنگی سیمرغ 2,400,000 ریال
اساتید ارائه دهنده مقاله نفر اول 2,400,000 ریال
اساتید ارائه دهنده مقاله نفر دوم به بعد 2,400,000 ریال
اساتید دانشگاه صنعتی شریف
2 اصول ناوبری مبتنی بر Gyro Compass
1393-11-30 08:00-12:00
ساختمان جابربن حیان 35
دانشجویان شرکت کننده آزاد (بدون ارائه مقاله) 2,400,000 ریال
اساتید شرکت کننده بدون ارائه مقاله 2,400,000 ریال
ارائه دهنده مقاله نفر اول 2,400,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,400,000 ریال
ارائه دهنده مقاله نفر دوم به بعد 2,400,000 ریال
گروه علمی فرهنگی سیمرغ 2,400,000 ریال
اساتید ارائه دهنده مقاله نفر اول 2,400,000 ریال
اساتید ارائه دهنده مقاله نفر دوم به بعد 2,400,000 ریال
اساتید دانشگاه صنعتی شریف
3 Navigation Instruments
1393-11-29 08:00-12:00
سالن جابربن حیان
دانشجویان شرکت کننده آزاد (بدون ارائه مقاله) 2,400,000 ریال
اساتید شرکت کننده بدون ارائه مقاله 2,400,000 ریال
ارائه دهنده مقاله نفر اول 2,400,000 ریال
شرکت کننده آزاد 2,400,000 ریال
ارائه دهنده مقاله نفر دوم به بعد 2,400,000 ریال
گروه علمی فرهنگی سیمرغ 2,400,000 ریال
اساتید ارائه دهنده مقاله نفر اول 2,400,000 ریال
اساتید ارائه دهنده مقاله نفر دوم به بعد 2,400,000 ریال
مهندس خان محمد نیماوری
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.
1 2 3 4 5