برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,800,000 ریال
2
1,200,000 ریال
3
2,000,000 ریال
4
1,000,000 ریال
5
800,000 ریال
6
1,500,000 ریال
7
1,200,000 ریال
8
2,800,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
970,000 ریال
- هزینه هر شب برای یک نفر اقامت با صبحانه در هتلهای امیر و البرز - اجرای گشت 4 ساعته: بازدید از برج میلاد(ورودیه بعهده خود شخص میباشد) و مجتمع تجاری تیراژه
1 2 3 4 5