برگزاری کنفرانس بین الملی ناوبری
1394-04-07
برگزاری کنفرانس بین الملی ناوبری

پیرو برنامه ریزی های انجام گرفته توسط شورای سیاست گذاری و کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی ناوبری تصمیم به برگزاری کنفرانس بین المللی ناوبری در سال 1395 گرفته شد، همچنین محل برگزاری کنفرانس بین المللی کنفرانس ناوبری جزیره کیش انتخاب گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

http://inc2016.ir/fa

1 2 3 4 5