بازدید از سیمولاتورهای هوایی
1393-11-08
بازدید از سیمولاتورهای هوایی

به اطلاع می رساند پیرو برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی های صورت گرفته با دانشگاه شهید ستاری و پایگاه هوایی شهید لشگری، و به منظور تقویت تعاملات فیمابین صنعت و دانشگاه، زمینه بازدید از سیمولاتورهای زیر  فراهم گردید؛

  • سیمولاتور هواپیمای جمبوجت بوئینگ 747
  • سیمولاتور هواپیمای بوئینگ 707
  • سیمولاتور هواپیمای ترابری 330
  • سیمولاتور هواپیمای ترابری فوکر F27
1 2 3 4 5