بازدید از سیمولاتور ناوبری دریایی
1393-11-08
بازدید از سیمولاتور ناوبری دریایی

به اطلاع می رساند پیرو برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی های صورت گرفته با سازمان بنادر و دریانوردی و به منظور تقویت تعاملات فیمابین صنعت و دانشگاه، زمینه بازدید از «سیمولاتور ناوبری دریایی» فراهم گردید.

1 2 3 4 5