قابل توجه ارائه کنندگان مقالات به صورت شفاهی
1393-10-28
قابل توجه ارائه کنندگان مقالات به صورت شفاهی

به اطلاع ارائه کنندگان مقالات به صورت شفاهی می رساند، به منظور یکسان سازی ارائه مقالات به صورت شفاهی لازم است که همه مقالات با طرحی یکسان و کاملاً هماهنگ تهیه و تایپ شوند. به همین منظور فایل نمونه جهت آماده سازی ارائه شفاهی در اختیار ارائه کنندگان قرار می‌گیرد.

توجه شود که فرمت ظاهری و نگارش فایل ارائه رعایت شود.

1 2 3 4 5