نشست با مسئولین اجرایی برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی هوایی و هوانوردی کیش
1393-09-24
نشست با مسئولین اجرایی برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی هوایی و هوانوردی کیش

این جلسه که با حضور مسئولین برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی هوایی و هوانوردی کیش و مسئولین اجرایی کنفرانس مذاکراتی جهت برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه جانبی کنفرانس تفاهماتی صورت پذیرفت

1 2 3 4 5