اعلام حمایت شرکت صنایع الکترونیک شیراز از نخستین کنفرانس ملی ناوبری
1393-09-24
اعلام حمایت شرکت صنایع الکترونیک شیراز از نخستین کنفرانس ملی ناوبری

با توجه به مکاتبات و هماهنگی‌های به عمل آمده با شرکت صنایع الکترونیک شیراز، این شرکت حمایت خود را از نخستین کنفرانس ملی ناوبری اعلام کرد.

1 2 3 4 5