پنجمین جلسه کمیته علمی
1393-09-24
پنجمین جلسه کمیته علمی

پنجمین جلسه کمیته علمی جهت اعلام نتایج مقالات واصله به دبیرخانه کنفرانس در تاریخ پنج شنبه 1393/9/27 در دانشگاه شریف برگزار می گردد.

1 2 3 4 5