برگزاری چهارمین جلسه کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی ناوبری
1393-09-15
برگزاری چهارمین جلسه کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی ناوبری

این جلسه با حضور بیش از بیست تن از اساتید دانشگاهی و خبرگان صنعت برگزار گردید.

در این جلسه، بخشی از مقالات به صورت متمرکز، داوری گردید. بر اساس مصوبات این جلسه مقرر گردید، به دلیل تمدید زمان ارسال مقالات،تاریخ اعلام نتایج داوری نیز به همان میزان افزایش یابد.

1 2 3 4 5