شرکت نخستین کنفرانس ملی ناوبری در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی و هوانوردی (27 تا 30 آبان 93)
1393-08-27
شرکت نخستین کنفرانس ملی ناوبری در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی و هوانوردی (27 تا 30 آبان 93)

مسئولین و برگزار کنندگان نخستین کنفرانس ملی ناوبری با اهدافی به شرح زیر در غرفه B2 هفتمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی و هوانوردی (27 تا 30 آبان 93) شرکت نموده است:

1- تبادل اطلاعات با اساتید دانشگاهی و نخبگان صنعتی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛

2- الگو گیری/الگوبرداری از تجربیات برتر و موفق شرکت‌ها و موسسات پیشرفته و توسعه یافته تراز جهانی؛

3- انعقاد تفاهم نامه/قراردادهای همکاری‌های علمی و فناورانه با شرکت‌ها و مراکز علمی، فنی و صنعتی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛

4- به اشتراک گذاری تجربیات برتر و دستاوردهای فناورانه حوزه ناوبری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛

5- دعوت به همکاری علمی در برگزاری کارگاه‌های آموزشی نمایشگاه‌های تخصصی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در طی زمان برگزار نخستین کنفرانس ملی ناوبری (29 و 30 بهمن 93).

1 2 3 4 5