نشت کارشناسی مسئولان کنفرانس با مدیران مادر تخصصی فرودگاههای کشور
1393-07-30
نشت کارشناسی مسئولان کنفرانس با مدیران مادر تخصصی فرودگاههای کشور

در این جلسه که با حضور دکتر سالاریه (دبیر علمی کنفرانس)، دکتر خالوزاده (دبیر اجرایی کنفرانس) و تعدادی از اعضای کمیته ارتباط با صنعت کنفرانس و از طرف شرکت فرودگاههای کشور تیمی از مدیران عملیاتی به سرپرستی آقای مهندس شوشتری معاون عملیاتی شرکت فرودگاههای کشور در روز شنبه مورخ 1393/7/26 در دانشگاه شریف برگزار گردید و موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

- با توجه به گستردگی موضوعات حوزه ناوبری هوایی از طرف شرکت فرودگاههای کشور پیشنهاد گردید که تمرکز بیشتری در این حوزه از طریق برگزاری میزگردهای تخصصی، بازدیدها، کارگاههای آموشی و... صورت پذیرد.

- دعوت شرکت فرودگاههای کشور از اساتید دانشگاهی به منظور بررسی فرصتها و چالشهای پیش روی این حوزه.

1 2 3 4 5