برگزاری دومین جلسه کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی ناوبری، در دانشگاه صنعتی شریف
1393-06-27
برگزاری دومین جلسه کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی ناوبری، در دانشگاه صنعتی شریف

در این جلسه که با حضور 30 نفر از اساتید معرفی شده از دوازده دانشگاه، دو ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دو انجمن علمی و سازمان هواپیمایی کشور، به عنوان دانشگاه‌ها و سازمانهای حامی علمی، برگزار گردید.

موضوعات اصلی و جهت گیری‌های علمی کنفرانس، به تصویب اعضاء محترم رسید.

1 2 3 4 5