دعوت از اساتید و نخبگان حوزه ناوبری دانشگاه و صنعت به دومین جلسه کمیته علمی کنفرانس ملی ناوبری
1393-06-17
دعوت از اساتید و نخبگان حوزه ناوبری دانشگاه و صنعت به دومین جلسه کمیته علمی کنفرانس ملی ناوبری

دومین جلسه‌ کمیته علمی روز چهارشنبه مورخ 26/6/1393 با دعوت از 35 نفر از اساتید و خبرگان حوزه‌ ناوبری دانشگاه و صنعت در محل دبیر خانه کنفرانس (دانشگاه صنعتی شریف) برگزار میگردد.

در این جلسه موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفته و بر اساس آن، جهت گیری های علمی کنفرانس تعیین می‌گردد :

1-گزارشی از چکیده‌های دریافتی

2-دریافت پیشنهاد ارزیابی علمی مقالات دریافتی برای استاندارد سازی

3-گزارش از هماهنگی با مجلات علمی (شریف، scientia iranica ,jast، انجمن مهندسان مکانیک ایران ، هوانوردی )

4-سازماندهی‌کارگروه‌های تخصصی و تعیین مسئول علمی گروه

5-دریافت پیشنهاد برای سخنران کلیدی کنفرانس

6-گزارشی ازبرنامه‌ی برگزاری کارگاه‌های تخصصی

7-گزارش از برنامه ی نمایشگاه جانبی (واحد های دانشگاهی ؛ شرکت های دانش بنیان ؛ صنایع هوایی ، دریایی ، زمینی و ...)

1 2 3 4 5