ارائه دستاورد دانشی و تکنولوژی ماهواره های دانشگاهی در نمایشگاه جانبی کنفرانس
1393-06-11
ارائه دستاورد دانشی و تکنولوژی ماهواره های دانشگاهی در نمایشگاه جانبی کنفرانس

براساس برنامه های مصوب کنفرانس و دعوت از دانشگاه‌های مجری طرح ماهواره دانشجویی، بخشی از دستاوردهای دانشی و فناوری طراحی و ساخت ماهواره در معرض بازدید اساتید و پژوهشگران دانشگاه و صنعت قرار خواهد گرفت.

هدف از برپایی این نمایشگاه، نشر دانش، آشنایی بازدید کنندگان با توانمندی طراحی و ساخت سامانه‌های فضایی، هم‌افزایی دانشی و تکنولوژی حوزه فضا و.... می‌باشد.

1 2 3 4 5