حمایت دانشگاه هوایی شهید ستاری از نخستین کنفرانس ملی ناوبری
1393-06-10
حمایت دانشگاه هوایی شهید ستاری از نخستین کنفرانس ملی ناوبری

با توجه به مکاتبات و هماهنگی‌های به عمل آمده با دانشگاه هوایی شهید ستاری، این دانشگاه حمایت خود را از نخستین کنفرانس ملی ناوبری اعلام کرد.

1 2 3 4 5