حمایت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نخستین کنفرانس ملی ناوبری
1393-04-16
حمایت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نخستین کنفرانس ملی ناوبری

با توجه به مکاتبات و هماهنگی‌های به عمل آمده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این وزارتخانه حمایت خود را از نخستین کنفرانس ملی ناوبری اعلام کرد.

1 2 3 4 5