حمایت علمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نخستین کنفرانس ملی ناوبری
1393-03-20
حمایت علمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نخستین کنفرانس ملی ناوبری

با توجه به مکاتبات و هماهنگی‌های به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه حمایت خود را از نخستین کنفرانس ملی ناوبری اعلام کرد.

1 2 3 4 5